ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะบุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์