:: มเหยงคณ์ เราคือ ผู้นำทางวิชาการ ::
นายกเทศมนตรีนคร
นครศรีธรรมราช
ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์
ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติความเป็นมา
ที่ตั้งและขนาด
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
อาคารสถานที่
 
 ข้อมูลบุคลากร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครู
     สายชั้นอนุบาล
     สายชั้น ป.1
     สายชั้น ป.2
     สายชั้น ป.3
     สายชั้น ป.4
     สายชั้น ป.5
     สายชั้น ป.6
เจ้าหน้าที่
 
 ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลทั่วไป
สภานักเรียน
 
 บริหารจัดการ 4 ฝ่าย
ฝ่ายการบริหารวิชาการ
ฝ่ายการบริหารงานบุคคล
ฝ่ายการบริหารงบประมาณ
   และแผนงาน
ฝ่ายการบริหารงานบริหารทั่วไป
 
 กรรมการสถานศึกษา
กรรมการสถานศึกษา
 
 
0
 ประมวลผลงานวิชาการ
ประจำปี 2557
เด็กเรียนดี ศรีมเหยงคณ์
--------------------------
โครงการสอบคนเก่ง
อปท. ระดับประเทศ
ที่ 1 เหรียญทอง วิทยาศาสตร์
รายละเอียด รูปภาพ
--------------------------
โครงการสอบเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ป.3 - ป.4
รายละเอียด รูปภาพ
--------------------------
โครงการสอบวัดความรู้
สถาบันกวดวิชา แม็ค ป.4 -ป.6
รายละเอียด รูปภาพ
--------------------------
รายละเอียด รูปภาพ
--------------------------
ที่ 1ของจังหวัด
--------------------------
--------------------------
มหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น ระดับประเทศ
ประจำปีการศึกษา 2557
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
นครตรังวิชาการ
คนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น
--------------------------
แข่งขันทักษะวิชาการ
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2557
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
 
ประมวลผลงานวิชาการ
ประจำปี 2556
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
 รางวัลเหรียญทองแดง
"คนเก่งท้องถิ่น ป.5 "
ภาษาอังกฤษ
--------------------------
--------------------------
--------------------------
 ประมวลภาพกิจกรรม
ประจำปี 2557
  "กีฬาสัมพันธ์ระดับปฐมวัย"
ภาพชุด 1/ ภาพชุด 2 /ภาพชุด3
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
 
 
 
 
 
โครงการสอบแข่งขันคนเก่งใน
โรงเรียนท้องถิ่น ป.5 ระดับประเทศ
**ประจำปี 2558 **

สรุปผลการแข่งขัน

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
- รางวัล เหรียญทอง
  ด.ช. นพวินท์ คงวรรณ 
  ครูผู้ฝึกสอน นางญาสุมินทร์ สิริทัตตานนท์
             

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- รางวัล เหรียญทองแดง
  ด.ญ. ชมพูนุท มังสาทอง 
  ครูผู้ฝึกสอน นางนวพร นวลจันทร์
             

 
..::โครงการสอบคนเก่ง ::..
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระดับประเทศ
ประจำปี 2557

ร่วมแสดงความยินดีกับผลงานที่ยอดเยี่ยม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สอบ 20 - 22 ธ.ค. 2557
ด.ช. ธัชนนท์ ช่วยสังข์ ป.5
ได้รับรางวัลที่ 1 เหรียญทอง
รับมอบเกียรติบัตร
พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท
และรับมอบโล่รางวัลจากอธิบดีกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

                 
                ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์
          นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
                     ร่วมแสดงความยินดี

                      ดูภาพทั้งหมด

 
..::ประมวลภาพกิจกรรม::..

กิจกรรม "ค่ายคณิตศาสตร์"
นักเรียน ป.4
( 26 ก.พ. 2559)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

ท่องโลกกว้าง จ.สงขลา
นักเรียน ป.4
( 18 ม.ค. 2559)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

นิทรรศการ ผีเสื้อแสนสวย
ระดับปฐมวัย
( 12 ม.ค. 2559)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ
( 9 ม.ค. 2559)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร
( 30 ธ.ค. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
( 30 ธ.ค. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
( 9 ธ.ค. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
( 8 ธ.ค. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร
( 30 ธ.ค. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
( 30 ธ.ค. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
( 9 ธ.ค. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
( 8 ธ.ค. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ
ณ ทุ่งท่าลาด
( 9 ม.ค. 2559)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
( 3 ธ.ค. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

กิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ
( 3 ธ.ค. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
( 2 ธ.ค. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

พิธีเปิดสอบธรรมสนามหลวง
ธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก
ณ สนามสอบวัดมเหยงคณ์
( 1 ธ.ค. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

ินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน
เทศบาลตำบลกรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
( 30 พ.ย. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

ร่วมแสดงความยินดี
การประกวดประดิษฐ์กระทงจากใบตอง
ส่ง 2 ทีม ได้รองชนะเลิศที่ 2 และรางวัลชมเชย
( 27 พ.ย. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

บันทึกเทปถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติ
( 20 พ.ย. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

บันทึกเทปถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติ
( 18 พ.ย. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดมเหยงคณ์
(8 พ.ย. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

ประเพณีบุญสารทเดือนสิบเมืองนคร
แห่หฺมฺรับพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (11 ต.ค. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

ชุดการแสดงงานเดือนสิบ
ณ เวทีชุมชน ทุ่งท่าลาด
(10 ต.ค. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

โครงการอบรม รณรงค์เฝ้าระวังและป้องกัน
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
(30 ก.ย. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
เทศบาลเมืองพัทลุง
(28 ก.ย. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

กิจกรรม "มุฑิตาจิต"
ครูราตรี นาวาทอง (ภาคค่ำ)
(25 ก.ย. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

กิจกรรม "มุฑิตาจิต"
ครูราตรี นาวาทอง (ภาคเช้า)
(25 ก.ย. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

กิจกรรมตอนเช้า โรงเรียนรักษาศีล 5
ทุกวันอังคาร
(22 ก.ย. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

พิธีเปิดโครงการ โรงเรียนรักษาศีล 5
และมอบประกาศนียบัตร ธรรมศึกษา
ชั้นตรี โท เอก
(18 ก.ย. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

ร่วมยินดีกับความสำเร็จ
ชนะเลิศ Computer Contest ระดับภาคใต้
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
(1 ก.ย. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

พิธีเปิดธนาคารโรงเรียน
(27 ส.ค. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2558
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
(25 ส.ค. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

กิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ"
(11 ส.ค. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
(8 ส.ค. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

พิธีิปิด
การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนสังกัด
โรงเรียนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
(29 ก.ค. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------
 
0
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางนงเยาว์ คงศาลา
 
 เผยแพร่ผลงานวิชาการ
อ.เสริมศิริ อิศโร
อ.อุไรวรรณ อนุรักษ์ (1) (2)
อ.ทรงลักษณ์ จงจิตร์ (1)(2)
อ.นิยม ช่วยเล็ก (1) (2)
อ.จารึก ช่วยสังข์ (1) (2)
อ.พวงทิพย์ ธรรมกิจจา
อ.ปริชมน คงช่วย
อ.นริศ เจดีย์รัตน์
อ.ดวงพร จันทร์สว่าง
อ.นิตยา นาคนิคาม
อ.จารี เพ็ชศรี
อ.นันทนา แววทองคำ
อ.นงนุช นาคงาม
อ.ศิริรัตน์ สุวรรณระ
อ.พีรดา บุญเรือง
อ.กัลยา วงศ์สวัสดิ์
อ.ธมน เต็มรักษ์
อ.หนึ่งฤทัย สินทบทอง
อ.เตือนใจ ครองญาติ
อ.มณฑา ชูเสือหึง
อ.ศิริมาศ กำแพงแก้ว
อ.รุ่งทิพย์ พัฒนศิลป์
อ.ญาสุมินท์ สิริทัตนนท์
 
 
หนังสือพิมพ์ออนไลน์
 
จำนวนผู้เยียมชม
 
เรียนรู้ออนไลน์
วิชา คอมพิวเตอร์ ป.6
   ข้อสอบ ป.6 ชุดที่ 1
   ข้อสอบ ป.6 ชุดที่ 2
   ข้อสอบ ป.6 ชุดที่ 3
   ข้อสอบ ป.6 ชุดที่ 4
วิชา คอมพิวเตอร์ ป.5
   ข้อสอบ ป.5 ชุดที่ 1
   ข้อสอบ ป.5 ชุดที่ 2
วิชา คอมพิวเตอร์ ป.4
   ข้อสอบ ป.4 ชุดที่ 1
   ข้อสอบ ป.4 ชุดที่ 2
   ข้อสอบ ป.4 ชุดที่ 3
   ข้อสอบ ป.4 ชุดที่ 4
   ข้อสอบ ป.4 ชุดที่ 5
   ข้อสอบ ป.4 ชุดที่ 6
   ข้อสอบ ป.4 ชุดที่ 7
   ข้อสอบ ป.4 ชุดที่ 8
   ข้อสอบ ป.4 ชุดที่ 9
 
สื่ออิเลคทรอนิกส์
0
 ผลงานกิจกรรมดีเด่น
ประจำปี 2557
ตัวแทนนักเรียน
เข้าร่วมแข่งขันกีฬา
อปท. แห่งประเทศไทย
--------------------------
กีฬาระดับภาคใต้
"ลิกอร์เกมส์" ประจำปี 2557
--------------------------
--------------------------
กีฬากลุ่มโรงเรียน
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ประจำปีการศึกษา 2557
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
 ประมวลภาพกิจกรรม
ประจำปี 2557
--------------------------
--------------------------
 วันสุนทรภู่
ภาพชุด 1 / ภาพชุด 2
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
 ประมวลภาพกิจกรรม
ประจำปี 2556
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
 
:: มเหยงคณ์ เราคือ ผู้นำทางวิชาการ ::
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ที่ตั้ง: ถนนราชดำเนิน ต. คลัง อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช
โทร. 075-356698
webmaster : นางปริชมน คงช่วย

 

.