สอบนักธรรมสนามหลวง

ธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก

ณ สำนักวัดมเหยงคณ์

(12 พ.ย. 2557)