กิจกรรมวันพ่อ

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์

(4 ธ.ค. 2557) ภาพชุดที่ 2