กิจกรรม "วันครู"

ณ หอประชุมเมือง (ทุ่งท่าลาด)

(16 ม.ค. 2558)