กิจกรรมลูกเสือเดินทางไกล

ลูกเสือ ป.2, ป.3, ป.4, ป.6

ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
(6 มี.ค. 2558)