กิจกรรม "แอโรบิค"

ปฏิบัติทุกวันศุกร์ก่อนเข้าเรียนตอนเช้า