ภาพกิจกรรม
การคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ในคณะครู บุคลากร และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ คัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ในคณะครู บุคลากร และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครอง ก่อนการเปิดภาคเรียน ในวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 2565,22:08   อ่าน 740 ครั้ง