ภาพกิจกรรม
ร่วมแสดงความยินดีกับครู เนื่องโอกาสเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564
ร่วมแสดงความยินดีกับ

คุณครูศรีสุดา  สมจิตต์  
คุณครูอุไรวรรณ  อนุรักษ์ 
คุณครูพจมาน  ชูสง 
คุณครูเตือนใจ  ครองญาติ
 
ครูวิทยฐานะ  เชี่ยวชาญ ทั้ง 4 ท่าน 
เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 2565,18:00   อ่าน 244 ครั้ง