:: มเหยงคณ์ เราคือ ผู้นำทางวิชาการ ::
นายกเทศมนตรีนคร
นครศรีธรรมราช
ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์
ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติความเป็นมา
ที่ตั้งและขนาด
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
อาคารสถานที่
 
 ข้อมูลบุคลากร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครู
     สายชั้นอนุบาล
     สายชั้น ป.1
     สายชั้น ป.2
     สายชั้น ป.3
     สายชั้น ป.4
     สายชั้น ป.5
     สายชั้น ป.6
เจ้าหน้าที่
 
 ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลทั่วไป
สภานักเรียน
 
 บริหารจัดการ 4 ฝ่าย
ฝ่ายการบริหารวิชาการ
ฝ่ายการบริหารงานบุคคล
ฝ่ายการบริหารงบประมาณ
   และแผนงาน
ฝ่ายการบริหารงานบริหารทั่วไป
 
 กรรมการสถานศึกษา
กรรมการสถานศึกษา
 
 ผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
 
 ผลงานครู
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
 
0
 ประมวลผลงานวิชาการ
ประจำปี 2557
เด็กเรียนดี ศรีมเหยงคณ์
--------------------------
โครงการสอบคนเก่ง
อปท. ระดับประเทศ
ที่ 1 เหรียญทอง วิทยาศาสตร์
รายละเอียด รูปภาพ
--------------------------
โครงการสอบเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ป.3 - ป.4
รายละเอียด รูปภาพ
--------------------------
โครงการสอบวัดความรู้
สถาบันกวดวิชา แม็ค ป.4 -ป.6
รายละเอียด รูปภาพ
--------------------------
รายละเอียด รูปภาพ
--------------------------
ที่ 1ของจังหวัด
--------------------------
--------------------------
มหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น ระดับประเทศ
ประจำปีการศึกษา 2557
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
นครตรังวิชาการ
คนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น
--------------------------
แข่งขันทักษะวิชาการ
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2557
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
 
ประมวลผลงานวิชาการ
ประจำปี 2556
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
 รางวัลเหรียญทองแดง
"คนเก่งท้องถิ่น ป.5 "
ภาษาอังกฤษ
--------------------------
--------------------------
--------------------------
 ประมวลภาพกิจกรรม
ประจำปี 2557
  "กีฬาสัมพันธ์ระดับปฐมวัย"
ภาพชุด 1/ ภาพชุด 2 /ภาพชุด3
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
 
 
 
 
 
..::แข่งขันวิชาการ (เมืองลุงวิชาการ)
ระดับภาคใต้
2-4 มิ.ย. 2558

ร่วมแสดงความยินดี (เมืิองลุงวิชาการ)
สรุปผลการแข่งขัน

ระดับปฐมวัย
- โครงงาน
  เหรียญรางวัลที่ได้รับ
  ทอง ที่ 3 ไประดับประเทศ

- เริงเล่นเต้นแดนเซอร์
  เหรียญรางวัลที่ได้รับ  ทอง

- ฮูลาฮูป
  เหรียญรางวัลที่ได้รับ  ทอง

- ทายซิเสียงอะไรเอ่ย
  เหรียญรางวัลที่ได้รับ  เงิน

ระดับประถมศึกษา
- ละครภาษาอังกฤษ ป.1 - ป.6
  เหรียญรางวัลที่ได้รับ
  ทอง ที่ 2 ไประดับประเทศ

- คอมพิวเตอร์ ป.1 - ป.3
  เหรียญรางวัลที่ได้รับ  ทอง ที่ 1

- แข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ
  เหรียญรางวัลที่ได้รับ  ทอง

- ประกวดรำวงมาตรฐาน
  เหรียญรางวัลที่ได้รับ  ทอง

- ประดิษฐ์ของเล่นของใช้จากเศษวัสด
  เหรียญรางวัลที่ได้รับ  ทอง

 
..::โครงการสอบคนเก่ง ::..
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระดับประเทศ
ประจำปี 2557

ร่วมแสดงความยินดีกับผลงานที่ยอดเยี่ยม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สอบ 20 - 22 ธ.ค. 2557
ด.ช. ธัชนนท์ ช่วยสังข์ ป.5
ได้รับรางวัลที่ 1 เหรียญทอง
รับมอบเกียรติบัตร
พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท
และรับมอบโล่รางวัลจากอธิบดีกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

                 
                ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์
          นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
                     ร่วมแสดงความยินดี

                      ดูภาพทั้งหมด

 
..::ผลการแข่งขันทางวิชาการ::..
ระดับประเทศ
ประจำปี 2557

โครงการเพชรยอดมงกุฏ ปีการศึกษา 2557

                         รายละเอียดทั้งหมด
        
                         ดูภาพทั้งหมด
   ---------------------------------------------
โครงการสอบวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ
บริษัทเซ็นเตอร์วัน เอ็นดูเคธีน จำกัด
รางวัลคะแนนสูงสุด ลำดับที่ 3 ระดับประเทศ
- วิชาภาษาไทย
ด.ญ. หทัยชนก สุวรรณโน ป.6
- วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ด.ญ ปริชญา ก้งเซ่ง
ป.6

        
ดูภาพทั้งหมด

 

 
 
..::ประมวลภาพกิจกรรม::..

กิจกรรม รณรงค์สวมหมวกนิรภัย
(2 ก.ค. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
(27 มิ.ย. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

วันต่อต้านยาเสพติด
(26 มิ.ย. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

วันสุนทรภู่
(26 มิ.ย. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

พิธีไหว้ครู
(11 มิ.ย. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

ทำบุญเลี้ยงพระ
(11 มิ.ย. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

เมืองลุงวิชาการ
กิจกรรม "รำวงมาตรฐาน ป.1 -ป.6 "
(2-4 มิ.ย. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

เมืองลุงวิชาการ
กิจกรรม "เริงเล่นเต้นแดนเซอร์ ระดับปฐมวัย "
(2-4 มิ.ย. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

เมืองลุงวิชาการ
กิจกรรม "แข่งขันหุ่นยนต์ ป.1 - ป.6 "
(2-4 มิ.ย. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

เมืองลุงวิชาการ
กิจกรรม "ละครภาษาอังกฤษ ป.1 - ป.6 "
(2-4 มิ.ย. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

กิจกรรม "วันวิสาขบูชา"
(29 พ.ค. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

กิจกรรม "ปัจฉิมนิเทศ ป.6 "
(10 มี.ค. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

กิจกรรม "บัณฑิตน้อย"
(10 มี.ค. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

กิจกรรม "ลูกเสือ เดินทางไกล"
ลูกเสือ ป.2, ป.3, ป.4, ป.6
(6 มี.ค. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

กิจกรรม "วันมาฆบูชา"
(9 มี.ค. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

โครงการค่ายคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4
(20 ก.พ. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เน้นทักษะกระบวนการคิด เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
(O-NET)
(16 ก.พ. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

กิจกรรม "วันครู" ณ ทุ่งท่าลาด
(16 ม.ค. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

กิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ" ณ ทุ่งท่าลาด
(10 ม.ค. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

ผศ. เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนคร
นครศรีธรรมราช ร่วมแสดงความยินดีกับ
ด.ช. ธัชนนท์ ช่วยสังข์ ป.5
ได้รับรางวัลที่ 1 เหรียญทอง
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
โครงการสอบคนเก่ง อปท. ระดับประเทศ
ประจำปี 2557
(9 ม.ค. 2558)


      ภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

กิจกรรม "ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่"
(26 ธ.ค. 2557)


      ภาพชุดที่ 1 / ภาพชุดที่ 2
      ---------------------------------------------

กิจกรรม "วันคริสต์มาส"
(25 ธ.ค. 2557)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

กิจกรรม "วันพ่อแห่งชาติ"
(4 ธ.ค. 2557)


      ภาพชุดที่ 1 / ภาพชุดที่ 2
      ---------------------------------------------

รายงานผล โครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย
ได้รับรางวัล ชมเชย
(28 พ.ย. 2557)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

สอบนักธรรมสนามหลวง
ธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก
(12 พ.ย. 2557)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

บันทึกเทป ถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ
(13 พ.ย. 2557)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

 

 
0
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางนงเยาว์ คงศาลา
 
 เผยแพร่ผลงานวิชาการ
อ.ปริชมน คงช่วย
อ.นริศ เจดีย์รัตน์
อ.นิตยา นาคนิคาม
อ.จารี เพ็ชศรี
อ.นันทนา แววทองคำ
อ.นงนุช นาคงาม
อ.ศิริรัตน์ สุวรรณระ
อ.พีรดา บุญเรือง
อ.กัลยา วงศ์สวัสดิ์
อ.ธมน เต็มรักษ์
อ.หนึ่งฤทัย สินทบทอง
อ.เตือนใจ ครองญาติ
อ.มณฑา ชูเสือหึง
อ.ศิริมาศ กำแพงแก้ว
อ.รุ่งทิพย์ พัฒนศิลป์
อ.ญาสุมินท์ สิริทัตนนท์
 
 
หนังสือพิมพ์ออนไลน์
 
จำนวนผู้เยียมชม
 
เรียนรู้ออนไลน์
วิชา คอมพิวเตอร์ ป.6
   ข้อสอบ ป.6 ชุดที่ 1
   ข้อสอบ ป.6 ชุดที่ 2
   ข้อสอบ ป.6 ชุดที่ 3
   ข้อสอบ ป.6 ชุดที่ 4
วิชา คอมพิวเตอร์ ป.5
   ข้อสอบ ป.5 ชุดที่ 1
   ข้อสอบ ป.5 ชุดที่ 2
วิชา คอมพิวเตอร์ ป.4
   ข้อสอบ ป.4 ชุดที่ 1
   ข้อสอบ ป.4 ชุดที่ 2
   ข้อสอบ ป.4 ชุดที่ 3
   ข้อสอบ ป.4 ชุดที่ 4
   ข้อสอบ ป.4 ชุดที่ 5
 
สื่ออิเลคทรอนิกส์
0
 ผลงานกิจกรรมดีเด่น
ประจำปี 2557
ตัวแทนนักเรียน
เข้าร่วมแข่งขันกีฬา
อปท. แห่งประเทศไทย
--------------------------
กีฬาระดับภาคใต้
"ลิกอร์เกมส์" ประจำปี 2557
--------------------------
--------------------------
กีฬากลุ่มโรงเรียน
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ประจำปีการศึกษา 2557
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
 ประมวลภาพกิจกรรม
ประจำปี 2557
--------------------------
--------------------------
 วันสุนทรภู่
ภาพชุด 1 / ภาพชุด 2
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
 ประมวลภาพกิจกรรม
ประจำปี 2556
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
 
:: มเหยงคณ์ เราคือ ผู้นำทางวิชาการ ::
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ที่ตั้ง: ถนนราชดำเนิน ต. คลัง อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช
โทร. 075-356698
webmaster : นางปริชมน คงช่วย

 

.