โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
::..< <มเหยงคณ์ เราคือผู้นำทางวิชาการ > > ..::
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ข้อมูลโรงเรียน
ที่ตั้งและขนาด
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
อาคารสถานที่
 
ข้อมูลบุคลากร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผอ.ฝ่ายวิชาการ/บริการ
รองผอ.ฝ่ายธุรการ/กิจการ นร.
ครู
     สายชั้นอนุบาล
     สายชั้น ป.1
     สายชั้น ป.2
     สายชั้น ป.3
     สายชั้น ป.4
     สายชั้น ป.5
     สายชั้น ป.6
     ครูพิเศษ
เจ้าหน้าที่
นักศึกษาฝึกงาน
 
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลทั่วไป
สภานักเรียน
 
บริหารจัดการ 4 ฝ่าย
โครงสร้างการบริหาร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายปกครอง
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริการ
 
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กรรมการสถานศึกษา
 
ผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2555
 
ผลงานครู
ปีการศึกษา 2555
 
ปฏิทินวันสำคัญประจำปี
 
 
 
 
 
พฤษภาคม 2556
1 พฤษภาคม 2556
5 พฤษภาคม 2556
8 พฤษภาคม 2556
12 พฤษภาคม 2556
13 พฤษภาคม 2556
24 พฤษภาคม 2556
31 พฤษภาคม 2556
 
..::ข่าวประชาสัมพันธ์::..

โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556
"นครวิชาการ"

                                    คลิกดูรายละเีอียด
   ----------------------------------------------

เปิดภาคเรียนที่ 1/2556
     วันที่ 9 พ.ค. 2556  
                              
   ----------------------------------------------
                    
 
..::ประมวลภาพกิจกรรม::..

OPEN HOUSE AT NEW YEAR 2013
(28 ธ.ค. 2555)


      ภาพชุดที่ 1 / ภาพชุดที่ 2 / ภาพชุดที่ 3
      ---------------------------------------------

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
ณ ทุ่งท่าลาด
(15 ธ.ค. 2555)


                ภาพชุดที่ 1 / ภาพชุดที่ 2
      ---------------------------------------------

ประชุมบุคลากรโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
ประจำเดือน ธันวาคม
(14 ธ.ค. 2555)


                        ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

กิจกรรม นักเรียนระดับอนุบาลไปสุเหร่า
(14 ธ.ค. 2555)


                        ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

กิจกรรม วัยใสวัยพุทธ
นักเรียนอนุบาลยกปิ่นโตไปวัดมเหยงคณ์
(13 ธ.ค. 2555)


                        ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

ประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 5/2555
(13 ธ.ค. 2555)


                        ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

กิจกรรมแอโรบิค
(12 ธ.ค. 2555)


                          ภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

พิธีมอบเกียรติบัตรการทำข้อสอบของสถาบันแม็ค
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
(12 ธ.ค. 2555)


                 ภาพชุดที่ 1 / ภาพชุดที่ 2
      ---------------------------------------------

โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
(6 - 7 ธ.ค. 2555)


     ภาพชุดที่ 1 / ภาพชุดที่ 2 / ภาพชุดที่ 3
      ---------------------------------------------

พิธีมอบโล่และเกียรติบัตร ธรรมศึกษา ชั้นตรี
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
(4 ธ.ค. 2555)


                 ภาพชุดที่ 1 / ภาพชุดที่ 2
      ---------------------------------------------

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
(4 ธ.ค. 2555)


     ภาพชุดที่ 1 / ภาพชุดที่ 2 / ภาพชุดที่ 3
      ---------------------------------------------

การสอบธรรมสนามหลวง
ธรรมศึกษาชั้น ตรี - โท ภาค 16
(3 ธ.ค. 2555)


                        ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

 

 
ผู้บริหารสถานศึกษา
 
หนังสือพิมพ์ออนไลน์
 
จำนวนผู้เยียมชม
 
เรียนรู้ออนไลน์
วิชา คอมพิวเตอร์ ป.6
   ข้อสอบ ป.6 ชุดที่ 1
   ข้อสอบ ป.6 ชุดที่ 2
วิชา คอมพิวเตอร์ ป.5
   ข้อสอบ ป.5 ชุดที่ 1
   
 
::..< <มเหยงคณ์ เราคือผู้นำทางวิชาการ > > ..::
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
โทร. 075-356698
webmaster : นางปริชมน คงช่วย