"ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค."

ประจำปี พ.ศ. 2555

นางนงเยาว์ คงศาลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์