กิจกรรมวาดภาพระบายสี

เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ

(29 พ.ย. 2555)